Bebeklerde Kolik Dosyası (I)

Kolik Nedir?

Kolik, pek çok ebeveynin dilinden düşmeyen, fakat aynı zamanda da pek çok kişi için muğlak

bir terimdir. Bebekler gün içinde sıkça ağlar ve ağlamaları son derece normaldir. Zira bu

davranış bebekler için bir iletişim yoludur. Ağlayarak, acıktıklarını, altlarının kirli olduğunu,

gazları olduğunu, şefkate ihtiyaç duyduklarını ifade ederler.

Kolik, bebeklerin sağlıklı olmasına ve annenin iyi beslenmesine rağmen, bebeğin sık ve yoğun

şekilde ağlama davranışı için kullanılmaktadır. Ağlama davranışının tüm çabalara rağmen

yatışmadığı ve aile içinde krize dönüştüğü görülmektedir. Kolik sürecinde, ağlamanın sıklığı,

süresi ve altında yatan dinamikler normal ağlama sürecinden farklıdır. Bu durumda bebekler

açlık, gaz, şefkat ihtiyacı, güvenlik, temizlik gibi ihtiyaçlarından bağımsız olarak sürekli

ağlarlar.

Kolik Ne Zaman Olur?

Kolik süreci genelde doğumdan sonra 2. hafta ile 4. ay zaman aralığında gözlenmektedir. Bir

bebeğin kolik durumu olduğunu söyleyebilmek için ağlama davranışının, belirtilen zaman

dilimde görülmesi (2. hafta- 4.ay arası), en az 3 haftadır devam ediyor olması, haftada en az 3

kez olması ve günde en az 3 saat süren ağlama nöbetleri yaşanması gerekmektedir. Yapılan

araştırmaların bulguları, ağlama nöbetlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru arttığını

göstermektedir. Bebeklerin ağlarken sıkça yüksek seste ağladıkları, huzursuz oldukları,

yüzlerinde kızarma ifadesi olabildiği, bacaklarını vücutlarının altına doğru çektikleri, ellerini

yumruk yaptıkları, gaz çıkarma ve sert bir karına sahip oldukları görülmektedir.

Kolik ve Aile

Kolik süreci aile dinamiklerini ve dengesini fazlaca etkilemektedir. Henüz yeni doğum

yapmış, uyku sorunuyla mücadele eden, yeni hayata uyum sağlamaya çalışan ebeveynler için

bebeklerinin yatıştırılamayan bir şekilde ağlıyor olması yetersizlik, çaresizlik gibi negatif

kognisyonların oluşmasına sebebiyet verebilir. Yapılan araştırmalar, Bebeklerin %10 –

%30’unda kolik bulgusuna rastlandığını ortaya koymaktadır. Yani bu durum, pek çok ailenin

yaşadığı bir durumdur ve çoğu zaman ailenin tutumuyla ilişkili değildir. Ebeveynler

kendilerini suçlamak yerine, kenetlenmeye, birbirlerini ve bebeklerini desteklemeye

odaklanmalıdır. Ağlama nöbetleri nihayetinde son bulacak ve zor zamanlar geride kalacaktır.

Koliğin Muhtemel Nedenleri

Kolikle ilgili pek çok bilimsel araştırma olmasına rağmen, koliğin kesin nedeni ve tedavisi

henüz belirlenememiştir. Koliğin öngörülen nedenleri ise şunlardır;

 Bebeğin çok gazlı olması

 Bebeğin bağırsakların çok veya az çalışması

 Bağırsakların tam gelişimini tamamlamaması, hareket azlığı ve spazm

 Henüz gelişmemiş sindirim sistemi nedeniyle karında kasılma ve sertleşme olması

 Anne ve bebek arasındaki bağlanma ve iletişim sorunları

 Hormon dengesizliği

 Gebelikte sigara kullanımı ve doğumdan sonra sigara içilen ortamda bulunma

 Sinir sisteminin gelişmemiş olması


 Bebeğin hızlı veya çok yemesi

 Bebeğin hava yutması

 İnek sütüne dair atıflar (annenin süt tüketimi ve laktoza karşı tolerans)

 Kullanılan mamaya karşı hassasiyet veya alerji

 Annenin kaygı duygusunu bebeğe geçirmesi

 Belirli besinlere karşı hassasiyet

 Bağırsak düğümlenmesi, testis bükülmesi, fıtık, çeşitli ağrılar gibi fizyolojik sebepler.

Bu etmenlerden biri veya birkaçının koliğin oluşumunda ve tetiklenmesinde etkili olabileceği

düşünülmektedir.

Koliğin Yaygınlığı

Bebeklerde kolik görülme sıklığı %10 ile %30 arasındadır, bu da her 3 bebekten 1’inde kolik

görülebileceğini ortaya koymaktadır. Araştırmalar, kolik olgusunun kızlarda ve erkeklerde

eşit yaygınlıkta olduğunu göstermektedir. Kolik, sigara içen annelerin bebeklerinde, içmeyen

annelerin bebeklerine göre 2 kat daha fazla görülmüştür.

Kaynaklar

Bruce Taubman, Clinical Trial of the Treatment of Colic by Modification of Parent-Infant

Interaction.

I. Akman, K. Kuşçu, N. Ozdemir, Z. Yurdakul, M. Solakoglu, L. Orhan, A. Karabekiroglu,

E. Ozek, Mothers’ postpartum psychological adjustment and infantile colic.

0 yorum