Çocuğunuzu Hayvanlarla Birlikte Yetiştirmeniz İçin 12 Sebep

Hayvanlar, çocukların hayatında oldukça önemli bir rol oynar. İnsanlar ve hayvanlar

arasındaki bu muazzam bağı; çocukların seçtikleri kitaplarda, izledikleri filmlerde, kıyafet

desenlerinde, oda dekorasyonlarında ve oyuncak seçimlerinde sıkça hayvan figürlerini tercih

etmeleriyle görmek mümkündür. Çocuk terapisinde de, hayvanlar hem projektif

değerlendirme, hem de terapide kıymetli bir rol oynar.

Çoğu çocuk, bir hayvan gördüğünde tepki verir; kimi zaman coşku, kimi zaman korku, kimi

zaman da yoğun bir sevgiyle yaklaşırlar. Yetişkinlerin otomatik pilota alarak

deneyimlediklerinin aksine, çocuklar bir hayvan gördüklerinde yavaşlamak, durmak,

oynamak, dokunmak ve bağ kurmak isterler.

Hayvanlar, çocuklara; sevmeyi, sevilmeyi, şefkati, merhameti, sorumluluk almayı, bakım

vermeyi, korumayı, korunmayı, eğlenmeyi, anda kalmayı öğretir.

Henüz ülkemizde yaygın olmasa da, bazı ülkelerde hayvanların da birer parçası olduğu pek

çok tedavi ve terapi yöntemi mevcuttur. Pek çok araştırma, çocukların hayvanlarla etkileşim

halinde olmasının, çocukların duygusal, fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri için olumlu

etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yazıda hayvanların çocuk gelişimindeki muazzam etkisini paylaşacağım. Lakin öncelikle

bir hayvan sahiplenmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ve ancak buna hazır ailelerin

sahiplenmeyi planlamalarının önemli olduğunu anımsatmak isterim.

1. Koşulsuz Sevgi ve Daimi Dost

Çocuklar hayvanlara sezgisel olarak tepki verirler. Hayvanların sevgisi koşulsuzdur.

Hayvanlar, çocukları yargılamaz ve eleştirmez, Dolayısıyla çocukların hayvanlarla ilişki

kurması ve onlara güvenmesi kolaydır. Pek çok zaman evcil hayvanlar çocuklar için ilişki ve

bağ kurabilecekleri, kendilerine yakın, güven vereni samimi canlılardır.

2. Hareketli Bir Yaşam

Özellikle köpek gibi hareketli yaşam tarzına sahip olan bir canlıyla yaşamak, çocukları

hareketli bir yaşam tarzı için teşvik eder. Yapılan bir araştırma; köpekleri olan çocukların,

köpekleri olmayan çocuklara göre günlük 11 dakika daha fazla egzersiz yaptıklarını ortaya

koyuyor. Bir köpeği olan çocukların, çıkıp oynamaya, yürümeye, koşmaya, atlamaya,

zıplamaya müthiş bir teşvikleri olur.

3. Özgüven

Evcil hayvanı olan bir çocuk, ilişki kurmayı sık sık deneyimleyeceği için bu konuda tecrübe

kazanacaktır. Çekingen tavırlar sergileyen çocukların, evcil hayvanlar sayesinde diğer

insanlarla daha rahat ilişki kurabildiği gözlenmektedir. Zira evcil hayvanlar pek çok çocuğun


ortak ilgi alanıdır ve çocukların birbirleriyle bağlantı kurmaları ve konuşmaları için vesile

olurlar.

4. Duyguları İfade Etme Ve Düzenleme

Hayvanlarla kurdukları süregelen ilişki, nihayetinde çocuklara kendi duygularını tanımayı,

ifade etmeyi ve düzenlemeyi öğretir. Karşısındakinin de duyguları olabileceğini fark eden

çocuk ben ve öteki kavramlarını benimser. Kendinin ve ötekinin duygularını keşfeder.

5. Öğrenme

Bir hayvan, çocuğun öğrenme becerilerini de geliştirebilir.  Çocuklar hayata dair pek çok

bilgiyi hayvanlarıyla birlikte tecrübe ederler. Gerek oyuna evcil hayvanlarını katarak, gerekse

okuma egzersizlerini hayvanıyla birlikte yaparak öğrenme ivmesini arttırabilirler.


6. Stres Yönetimi

Evcil hayvanlarla büyümenin en büyük avantajlarından biri de, hayvanların doğal olarak

rahatlama sağlaması nedeniyle çocukların stres seviyelerinin düşürmesidir. National

Childhood Grief Institute’te yapılan bir araştırmada çocuk terapi gruplarına köpekler dahil

ediliyor. Terapi köpekleri, duygu yoğunluğu yaşayan çocuklara eşlik ediyor. Araştırma

sonuçları çocukların, köpeklerle vakit geçirirken yoğun bir rahatlama yaşadığını ortaya

koyuyor. Hem köpeğin hem çocuğun tansiyonları ölçüldüğünde, bu sevgi dolu deneyim

neticesinde çocuğun ve köpeğin kan basınçlarının dengelendiğini ortaya koyuyor.


7. Sorumluluk Almak ve Tutumlar

Evde tüylü bir arkadaşla büyümek, çocuklara sorumluluk bilincini aşılamaya yardımcı

olabilir. Çocuklar, besledikleri hayvanın sorumluluğu ile güven kazanabilirler, ego güçleri

artar. Çocuklar evcil hayvanlarının suyunu ve yemek kaselerini doldurmak gibi basit işleri

yapabilirler. Çocuğun yaşı büyüdükçe dostlarını yürüyüşe çıkarabilirler.

8. Empati ve Merhamet

Bir evcil hayvan, çocuğa empati ve merhamet öğretebilir. Çocuğunuz zamanla evcil

hayvanınızın ihtiyaçlarını okumayı öğrenir: Aç mı? Dışarı çıkması gerekiyor mu?

korkuyor mu? Kansas Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, bir evcil hayvana

bağlanma ve daha yüksek empati puanı arasında bir pozitif korelasyon olduğunu ortaya

koymuştur.

9. Aile Bağları

Evcil hayvan yetiştirmenin en büyük faydalarından biri, daha güçlü ve daha yakın aile

bağlarıdır. Evcil hayvanlar genellikle ailelerin birlikte yaptığı etkinliklerin odağıdır. Bu

ortak paylaşım ve sevgi, ilişkileri kenetler.


10. Sosyalleşme

Hayvanlar, çocukları sosyalleştirmeye ve sözel becerileri arttırmaya yardımcı olabilmektedir.

Evcil hayvanlar sadece sosyal ve duygusal destek için değil aynı zamanda çocukların bilişsel

dil becerilerini de desteklemektedir. Bir evde beslenen hayvanın varlığı, çocuğunuzun başka

bir canlıyla konuşup sosyalleşmesine yardımcı olmak için sözlü uyaran sağlar.

11. Terapötik Güç

Otizm, diğer spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, travma

sonrası stres bozukluğu gibi alanlarda evcil hayvanların çocuklara yoğun terapötik destek

verebildiği bilinmektedir. Özellikle ABD ve Avrupa’da pek çok çocuk terapisi programına

evcil hayvanlar sıklıkla eşlik etmektedir.

12. Sağlık

Evcil hayvan sahiplerinin genel olarak daha az hasta olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle

çocukluğun ilk yıllarında hayvanlarla yetiştirilen çocukların, diğer çocuklara göre daha az

solunum problemi ve enfeksiyon yaşadıkları araştırma bulgularıyla desteklenmektedir. Farklı

bakterilere erken maruz kalma, gelecekte ortak alerjiler geliştirme olasılığını azaltır.

Journal of Pediatrics'te yayınlanan bir araştırma, hayatının ilk yılında köpeği olan çocukların,

olmayanlara kıyasla bağışıklık tepkilerinin daha yüksek olduğunu ve solunum yolu

enfeksiyonlarının% 31 daha az olduğunu gösteriyor. Yine de bu konunun muhattabı çocuk

doktorlarıdır ve sağlık konusunda kendilerine danışılması elzemdir.

0 yorum